Poniedziałek, Środa - 10:00 - 18:00 Wtorek, Czwartek, Piątek - 8:00 - 16:00

Kiedy do logopedy?

4 ROK ŻYCIA (Dziecko ma 3 lata 0 miesięcy - 3 lata 11 miesięcy )

 

Dziecko powinno:

 • wymawiać głoski : [t], [d],[ n], [l], [k], [g], [f], [w]
 • realizować głoski szeregu ciszącego: [ś], [ź], [ć], [dź]
 • próbować wymawiać głoski szeregu syczącego: [s], [z], [c], [dz]

 

Dziecko może:

 • substytować (zamieniać) głoskę:

[l] na [j] (bliżej 3 urodzin)

[s] na [ś]

[sz] na [ś] lub [s], [r] na [j] lub l

 • mówić niektóre słowa „po swojemu”
 • skracać wyrazy lub je „przekręcać” lub/ i zniekształcać
 • jąkać sie rozwojowo ( w takiej sytuacji należy poradzić się terapeuty jak postępować z dzieckiem)

 

Terapię w tym wieku zaleca się, gdy dziecko:

 • nie potrafi nie prośbę rodzica/terapeuty podnieść np. języka do nosa
 • wymawia głoski [l], [t], [d], [n] lub inne interdentalnie (język dziecka wchodzi pomiędzy jego zęby) lub bocznie
 • zamienia głoski:

[l] na [j] (bliżej 4 urodzin)

[w] na [f]

[d] na [t]

[ź] na [ś]

[dź] na [ć]

[k] na [t]

[g] na [d] konsekwentnie w każdym wyrazie .

 

 

5 ROK ŻYCIA (Dziecko ma 4 lata 0 miesięcy- 4 lata 11 miesięcy)

Dziecko powinno:

 • wymawiać wszystkie głoski , o których mowa powyżej,
 • realizować poprawnie głoski szeregu syczącego [s], [z], [c], [dz]
 • próbować artykułować głoski szeregu szumiącego [sz], [ż], [ cz[, [dż]

Dziecko może:

 • zamieniać głoski:

[sz], [ż], [cz], [dż] na [s], [z], [c], [dz]

[r] na [l]

Terapię w tym wieku zaleca się, gdy dziecko:

 • ma jakiekolwiek problemy z wymową głosek z 4 r.ż,
 • realizuje głoski szeregu syczącego - [s], [z], [c], [ dz] lub inne interdentalnie (język dziecka wchodzi pomiędzy zęby) lub bocznie
 • zamienia głoski szeregu syczącego

[s], [z], [c], [dz] na [ś], [ź], [ć], [dź]

 

 

6 ROK ŻYCIA ( Dziecko ma 5 lat 0miesięcy - 5 lat 11 miesięcy)

Dziecko powinno:

 • wymawiać wszystkie głoski zgodne z normami podanymi w 4 i 5 r. ż
 • realizować głoski szeregu szumiącego [sz], [ż], [cz], [dż]
 • w wieku ok. 6 lat artykułować poprawnie głoskę [r]

Dziecko może:

 • zamieniać głoskę [r] na [l] na początku tego okresu

 

Terapię w tym wieku zaleca się, gdy dziecko:

 • ma jakiekolwiek problemy z wymową głosek z 4 lub 5 r.ż
 • realizuje głoski szeregu szumiacego : [sz], [ż], [cz], [dż] interdentalnie lub bocznie
 • zamienia głoski

- szeregu szumiącego [sz], [ż], [cz], [dż] na [ś], [ź], [ć], [dź] lub [s], [z], [c], [dz]

- [r] na [l] (pod koniec tego etapu)

 

 

 

7 ROK ŻYCIA I DZIECKO STARSZE ( Dziecko ma 6 lat 0 miesięcy i więcej…)

 

Dziecko powinno:

 • realizować wszystkie głoski języka polskiego prawidłowo;

 

Terapię w tym wieku zaleca się, gdy dziecko:

 • ma jakiekolwiek problemy w wymową głosek;

 

Źródło: Diagnoza logopedyczna w pigułce e-book. Kamila Anna Czachorowska