Poniedziałek, Środa - 10:00 - 18:00 Wtorek, Czwartek, Piątek - 8:00 - 16:00

Jak kształtuje się mowa

Niemowlę - pojawiają się różne dźwięki samogłoskowe, głównie [a, e] oraz zwłaszcza na wcześniejszym etapie także te nienależące do systemu dźwiękowego języka polskiego. W fazie gaworzenia i później mogą pojawić się inne głoski szczególnie: [m, b, t, d].

 

Dziecko roczne i dwuletnie - wymawiane są już wszystkie samogłoski ustne, chociaż w ich obrębie mogą pojawić się substytucje (zamiany), które powinny niepokoić. Zwykle prawidłowo artykułowane są: [p, b, t, d, k, g, m, n, ń].

 

Trzylatek - pośród samogłosek ustnych mogą pojawić się substytucje, szczególnie : [e, o] mogą być zastępowane przez [a]. Spółgłoski prawidłowo realizowane to: [ l, ł, ś, ź, ć, dź, f, w, h].

 

Czterolatek - realizowane są wszystkie samogłoski ustne, samogłoski nosowe pojawiają się, ale trudności z ich prawidłową wymową mogą utrzymać się aż do wieku szkolnego. Ze spółgłosek poprawnie realizowane powinny być : [s, z, c, dz].

 

Pięciolatek - prawidłowo artykułowany jest także szereg szumiący: [sz, ż, cz, dż].

 

Sześciolatek - dziecko powinno wymawiać wszystkie głoski wymienione zgodnie z normami podanymi w 4 i 5 r.ż, w wieku 6-7 lat powinna pojawić się prawidłowo artykułowana głoska [r].

 

Siedmiolatek - dziecko w tym wieku powinno realizować już wszystkie głoski języka polskiego prawidłowo.

 

Źródło: Diagnoza logopedyczna Podręcznik akademicki. Red. naukowa: Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski