Poniedziałek, Środa - 10:00 - 18:00 Wtorek, Czwartek, Piątek - 8:00 - 16:00

Afazja

Jest to częściowa lub całkowita utrata posługiwania się językiem, (czyli systemem znaków i reguł gramatycznych) spowodowana uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych. Jest to częściowa lub całkowita utrata znajomości języka (nadawania lub rozumienia). Występują także trudności w ponownym nauczeniu się go.