Wydrukuj tę stronę

Afazja

Jest to częściowa lub całkowita utrata posługiwania się językiem, (czyli systemem znaków i reguł gramatycznych) spowodowana uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych. Jest to częściowa lub całkowita utrata znajomości języka (nadawania lub rozumienia). Występują także trudności w ponownym nauczeniu się go.