Poniedziałek, Środa - 10:00 - 18:00 Wtorek, Czwartek, Piątek - 8:00 - 16:00

Dyslalia

Nieprawidłowość w wymawianiu jednej głoski, wielu głosek, a nawet niemal wszystkich głosek. Do dyslalii zaliczamy wszelkiego rodzaju sygmatyzmy, rotacyzmy, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, mowę bezdźwięczną.

 

Sygmatyzm jest to nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych : [s], [z], [c], [dz], [sz], [ż], [cz], [ś], [ź], [ć], [dź]. Najczęściej spotykamy nieprawidłową realizację głosek [sz], [ż], [cz], [dż], które są wymawiane jak [ś], [ź], [ć], [dź] lub [s], [z], [c], [dz]. Głoski [s], [z], [c], [dz] mogą być zmiękczone lub wymawiane jako [sz], [ż], [cz], [dż].

Najczęściej spotyka się sygmatyzm międzyzębowy - polega na tym, że czubek języka jest wsuwany między zęby górne i dolne w linii środkowej. Przy tej formie sygmatyzmu język pozostaje zwykle ułożony płasko.

 

Rotacyzm jest jednym z  najpowszechniejszych zniekształceń. Polega on na nieprawidłowej wymowie głoski [r].

 

Kappacyzm polega na trudności w realizacji głoski [k], a głoski [g] – Gammacyzm.

 

Lambdacyzm najczęściej występuje pod postacią paralalii, gdy zamiast [l] realizowana jest głoska [j] lub [ł].

 

Mowa bezdźwięczna polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, czyli głoski dźwięczne są zastępowane ich bezdźwięcznymi odpowiednikami : [b – p, d – t, g – k, dz – c,dż –cz, dź – ć, w – f, z – s, ż – sz, ź – ś]