Wydrukuj tę stronę

Jąkanie

Jest zjawiskiem złożonym, określane może być również terminem- niepłynności mówienia, charakterystycznymi cechami są:

  • powtarzanie całych słów;
  • powtarzanie pojedynczych sylab;
  • przedłużanie dźwięków;
  • blokowanie dźwięków – aparat artykulacyjny jest gotowy do wypowiedzi ale żaden dźwięk się nie pojawia;
  • napięcie mięśni twarzy – wokół oczu, nosa, warg i szyi;
  • dodatkowe ruchy ciała – mogą wystąpić, gdy dziecko usiłuje wypowiedzieć dane słowo ( tupanie nogami, unoszenie się na krześle, stukanie palcami itp.);
  • zakłócenia oddychania, np. dzieci mogą wstrzymywać oddech podczas wypowiedzi lub brać wdech nadmiernie długo.

 

 

Źródło: Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym, Elaine Kelman, Alison Nicholas