Wydrukuj tę stronę

Opóźniony rozwój mowy

ORM ( opóźniony rozwój mowy, niemota, alalia prolongata, mowa opóźniona w rozwoju to powolny rozwój mowy, gdy nie występują zmiany anatomiczno-fizjologiczne i do trzeciego roku życia mowa się nie rozwinie.

 

Wyróżnia się: opóźnienie mowy czynnej (ekspresywnej); opóźnienie mowy biernej (impresywnej), tj. rozumienia mowy.

 

ORM to najogólniejszy termin służący nazwaniu zjawiska występującego u dzieci, polegającego na wolniejszym niż u rówieśników wykształcaniu się zdolności ekspresyjnych lub/i percepcyjnych, co powoduje, że dynamika ich rozwoju jest odmienna od normalnej. Zjawisko to może być wywołane różnymi przyczynami.

 

Typy opóźnienia rozwoju mowy:

•Samoistne opóźnienie rozwoju mowy (SORM), którego przyczyny są związane z indywidualnym tempem i rytmem rozwoju dziecka

•Niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy (NORM), będące następstwem zaburzeń o określonej etiologii.

 

 

Źródło : Podstawy logopedii, Grażyna Jastrzębowska.